admin โพสต์ 2014-9-12 20:18:27

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 ฤกษ์งามยามดีสำหรับชีวิตคู่ ตลอดทั้งปี 2558


       สำหรับ ดิถีเรียงหมอน หรือดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์วันสำคัญ ซึ่งจะทำให้บ่าวสาวคู่สมรสมีความสุขสวัสดี เป็นการมงคลในเดือนแต่งงาน ซึ่งโดยมากนิยมแต่งกันในเดือนยี่ (2) เดือนสี่ (4) เดือนหก (6) เดือนแปด (8) เดือนเก้า (9) เดือนสิบ (10) และเดือนสิบสอง (12) เดือนนอกจากที่กล่าวนี้ไม่นิยม หากจะมีบ้างก็แต่บางราย และสำหรับ ฤกษ์แต่งงานปี 2558 มีดังต่อไปนี้

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมกราคม

          วันศุกร์ที่ 2 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันที่พฤหัสบดีที่ 8 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 14 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

          วันอาทิตย์ที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมีนาคม

          วันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 8 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 14 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 18 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนเมษายน

          วันพุธที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนพฤษภาคม

          วันพุธที่ 6 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 10 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 12 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 16 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)   

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมิถุนายน

          วันศุกร์ที่ 5 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 9 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 15 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 22 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

พิธีแต่งงานแบบไทย


ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกรกฎาคม

          วันเสาร์ที่ 4 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 8 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 10 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 14 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 22 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนสิงหาคม

          วันจันทร์ที่ 3 แรม 4 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 7 แรม 8 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 9 แรม 10 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 13 แรม 14 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 21 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 24 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 27 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกันยายน

          วันพุธที่ 2 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 6 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 8 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 12 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 19 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 22 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 25 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนตุลาคม

          วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 5 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 7 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันาอาทิตย์ที่ 11 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 19 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 22 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 31 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนพฤศจิกายน

          วันพุุธที่ 4 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 6 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 10 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 17 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันศุกร์ที่ 20 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันจันทร์ที่ 23 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 29 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนธันวาคม

          วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันเสาร์ที่ 5 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 9 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันพุธที่ 23 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
          วันอังคารที่ 29 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ที่มา kapook.com
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ฤกษ์แต่งงานปี 2558 ฤกษ์งามยามดีสำหรับชีวิตคู่ ตลอดทั้งปี 2558