admin โพสต์ 2014-9-6 02:35:35

ดวงอาภัพคู่ วิธีแก้เคล็ด รับรองดวงความรักพุ่งแน่ๆ

อาภัพรัก ดวงตก ความรัก หาเนื้อคู่ หาแฟนไม่ได้ มาดูวิธีแก้เคล็ดกัน


Girl,Alone,Beautiful,Photography,Cute

วิธีแก้เคล็ด

1. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ (9 คู่) ธงคู่ ผ้าคู่ หมอนคู่ เป็นต้น หรือบริจาคของเป็นคู่แก่คนอื่น

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระให้คู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน ร่วมพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า

3. ถวายพวงมาลัยดอกรัก และดอกมะลิ ไหว้พระ บูชาพระ เป็นประจำ

4. หาต้นรักไปปลูกลงดินในบริเวณวัด (อย่าปลูกไว้บริเวณบ้านเด็ดขาด)

5. ถือพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เรียกง่ายๆ ว่าจงมีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และเมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ก็ไม่ควรซ้ำเติมเขา

6. ปลูกไม้ดอกหอม และว่านต่างๆ เช่น เสน่ห์จันทร์ เป็นต้น

FATE LUCK HOROSCOPE FORTUNE DESTINY
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ดวงอาภัพคู่ วิธีแก้เคล็ด รับรองดวงความรักพุ่งแน่ๆ